Renovace - úklidové práce

     

  • Nátěry ocelových konstrukcí, stožárů, lávek a mostů
  • Čištění a vysokotlaké mytí konstrukcí
  • Odstranění Graffiti nápisů - impregnace Graffiti schutz
  • Mytí oken, prosklených ploch a fasád
  • Čištění kopaných studní
  • Čištění světlíků a výtahových šachet
  •